Austatud lapsevanemad!
Alatskivi Lasteaed asub looduskaunis kohas. Ilusas, turvalises ja hea sisekliimaga majas. Meie maja tunnuslause on: teeme koos päevad põnevaks
Alatskivi Lasteaia eripära on see, et meil on alati vabu kohti. Ei saa alahinnata ka fakti, et lasteaias on palju kakskeelsest perest lapsi. Meie lasteaias saavutavad nad koos kooliküpsusega ka eesti keele oskuse ja on võimelised jätkama õpinguid eesti koolis.
Lasteaed on heaks koostööpartneriks lapsevanemale. Arvestame vanemate soovide ja ettepanekutega.
Lisaks kohustuslikule Alatskivi Lasteaia õppekava täitmisele tegeleme palju spordiga, teeme koostööd valla teiste allasutustega, tegeleme rahvatantsuga, käime väljasõitudel ja võtame vastu kõik teatrietendused.
Meil on siin tõesti mõnus ja põnev.
Iga laps on meie lasteaeda oodatud.