Lasteaiast


Alatskivi Lasteaed loodi 1963 a. Koguduse hoones eksisteeris lasteaed aastani 1986, mil valmis kuue rühma jaoks mõeldud 140-kohaline lasteaiahoone.
Alatskivi Lasteaed töötab täna neljarühmalisena. Maksimaalselt saame vastu võtta 74 last. Laste arv on 2016/17 õa-l 61.
Alatskivi Lasteaed avatud 7.30-18.00. 

Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Alatskivi valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.

Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 2858HTM.