Lasteaiast


Alatskivi Lasteaed loodi 1963 a. Koguduse hoones eksisteeris lasteaed aastani 1986, mil valmis kuue rühma jaoks mõeldud 140-kohaline lasteaiahoone.
Alatskivi Lasteaed töötab täna neljarühmalisena. Maksimaalselt saame vastu võtta 74 last. Laste arv  2017/18 õa-l on 69.
Sõimes on 12, nooremas 18, keskmises 20 ja vanemas rühmas 19 last. Teistest omavalitsustest 26 last.
Alatskivi Lasteaed avatud 7.30-18.00. 

Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Alatskivi valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.

Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 2858HTM.