Uudised


Alatskivi Lasteaed ootab oma meeldivasse kollektiivi 
logopeedi.

(1,0 ametikohta, vastavus kvalifikatsiooninõuetele)
Lisainfo telefonil 504 7559